„Umiem pływać”- nauka pływania uczniów klas od I do III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Targ

Na podstawie rozstrzygnięcia Ministra Sportu i Turystyki przyznano Gminie Nowy Targ ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów dofinansowanie na realizację w 2022 roku: zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” dotację w wysokości 20 000,00 zł.

Pozaszkolne zajęcia z nauki pływania na basenie rozpoczęły się 11 kwietnia i trwać będą do 8 grudnia 2022 roku. Łącznie udział w projekcie weźmie 210 dzieci z klas od I do III szkół podstawowych naszej Gminy. Do głównych założeń projektu należą: upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci, nabycie podstawowych umiejętności pływania, przeciwdziałanie i korygowanie wad postawy oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

Projekt realizowany jest na krytej pływalni w MCSiR w Nowym Targu. Lekcje nauki pływania prowadzą instruktorzy posiadający odpowiednie kwalifikacje. Dla każdego ucznia przewidziano 10 wyjazdów na basen, z których każdy trwa 2 godziny lekcyjne. Uczestnicy stopniowo będą nabywać nowe umiejętności pływania. Każdy stopień będzie zakończony odpowiednim sprawdzianem przeprowadzonym przez instruktora.

Całkowity koszt finansowy zadania wynosi 78 000,00 zł. Ze środków własnych budżetu Gminy Nowy Targ pochodzić będzie 58 000,00 zł. Do kosztów projektu zalicza się: transport, wynajem pływalni i potrzebnego sprzętu, opiekę instruktora oraz ubezpieczenie uczestników zajęć.„Umiem pływać”- nauka pływania uczniów klas od I do III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Targ