Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
jakość powietrza ikona
Pogoda ikona

0°C

kontrast ikona wyszukiwarka ikona

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujniki w Nowy Targ PM10 PM2.5
Ostrowsko, Władysława Orkana   -   -
Łopuszna   2.9   3.21
Ludźmierz, Podhalańska   -   -
Knurów   2.58   3.29
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner
9 grudnia 2022

Z kulturą mi do twarzy

W bieżącym roku szkolny w klasie 2 będzie realizowany międzynarodowy projekt pod honorowym patronatem MEN: "Z kulturą mi do twarzy". Projekt oparty jest o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023. pkt. 1 – kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro, piękno;pkt. 2 – wspomaganie wychowawczej roli rodziny;pkt. 3 – sięganie do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy;pkt. 4 – doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z Ukrainy;pkt. 7 – wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie. Celem projektu jest:- wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji,- wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele),- wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kul