Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
jakość powietrza ikona
Pogoda ikona

0°C

kontrast ikona wyszukiwarka ikona

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujniki w Nowy Targ PM10 PM2.5
Ostrowsko, Władysława Orkana   -   -
Łopuszna   2.9   3.21
Ludźmierz, Podhalańska   -   -
Knurów   2.58   3.29
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner
13 grudnia 2022

Budowa centrum narciarstwa biegowego Gorce-Klikuszowa – etap I

W dniu 29 grudnia 2017 r. Gmina Nowy Targ zawarła z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę o dofinansowanie projektu pt. „Budowa centrum narciarstwa biegowego Gorce-Klikuszowa – etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne - spr Czemu realizowaliśmy projekt? Realizacja planowanego projektu nieść będzie ze sobą szereg pozytywnych skutków dla gminy, przede wszystkim w kontekście społeczno-gospodarczym. Przewidywane efekty realizacji inwestycji zaspokajać będą wzrastające potrzeby mieszkańców oraz turystów odnośnie rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej. Powstanie nowoczesnego, zmodernizowanego obiektu na obszarze atrakcyjnym pod względem przyrodniczym krajobrazowym i kulturowym w znacznym stopniu zniweluje problemy gminy związane z niepełnym wykorzystywaniem potencjału, ja