Obraz przedstawiający

Ścieżka rowerowa znajduje się w miejscowości Harklowa i Dębno. Początek trasy rowerowej zaprojektowano wzdłuż drogi wojewódzkiej DW969, następnie przebiega pod mostem prowadzącym do miejscowości Knurów i później wzdłuż linii brzegowej Dunajca na wyniesionym nasypie, aż do boiska sportowego w miejscowości Dębno. W dalszej kolejności ścieżka przechodzi na wały przeciwpowodziowe nieopodal drogi wojewódzkiej DW969 i biegnie pod mostem drogowym na Hubie, następnie wałem zapory Zbiornika Czorsztyńskiego. Trasa schodzi z zapory w Dębnie i dalej zaprojektowana jest wzdłuż drogi gminnej, a kończy swój bieg przed mostem na rzece Białka w ciągu drogi powiatowej DP1639K. Projektowana trasa wykorzystuje istniejącą DW969, DP1639K, drogi gminne i drogi gruntowe oraz wały przeciwpowodziowe zlokalizowane przy Zbiorniku Czorsztyńskim.

Mapa planowanej inwestycji znajduje się poniżej.