Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
10 listopada 2022

Budowa ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego – odcinek III: Modrzewiowy Szlak – trasa rowerowa w...

W dniu 23 stycznia 2018r. została podpisana umowa o dofinansowaniu projektu:  „Budowa ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego – odcinek III: Modrzewiowy Szlak – trasa rowerowa w Dębnie (od miejscowości Harklowa do mostu w Dębnie)” PLANOWANY PRZEBIEG TRASY ROWEROWEJ Cel projektu: Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu Gminy Nowy Targ poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do zbiornika wodnego – Jeziora Czorsztyńskiego na trasę rowerową, Zwiększenie liczby turystycznych wyjazdów rowerowych na obszarze gminy, Rozwój nowych ofert i produktów turystyki rowerowej na obszarze objętym projektem, Poprawa infrastruktury turystycznej na obszarze Gminy oraz zwiększenie dostępności do wielu atrakcji turystycznych, Aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców obszaru, Zakres rzeczowy projektu obejmuje: Budowę trasy rowerowej, dwukierunkowej o szerokości 2,5 m oraz 3,0 m, o długości 4981,50 m w miejscowości Harklowa i Dębno, Budowę 1 Miejsca Obsługi Rowe

5 lutego 2022

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu.

Ścieżka rowerowa znajduje się w miejscowości Harklowa i Dębno. Początek trasy rowerowej zaprojektowano wzdłuż drogi wojewódzkiej DW969, następnie przebiega pod mostem prowadzącym do miejscowości Knurów i później wzdłuż linii brzegowej Dunajca na wyniesionym nasypie, aż do boiska sportowego w miejscowości Dębno. W dalszej kolejności ścieżka przechodzi na wały przeciwpowodziowe nieopodal drogi wojewódzkiej DW969 i biegnie pod mostem drogowym na Hubie, następnie wałem zapory Zbiornika Czorsztyńskiego. Trasa schodzi z zapory w Dębnie i dalej zaprojektowana jest wzdłuż drogi gminnej, a kończy swój bieg przed mostem na rzece Białka w ciągu drogi powiatowej DP1639K. Projektowana trasa wykorzystuje istniejącą DW969, DP1639K, drogi gminne i drogi gruntowe oraz wały przeciwpowodziowe zlokalizowane przy Zbiorniku Czorsztyńskim. Mapa planowanej inwestycji znajduje się poniżej.

10 października 2019

Odbiór Modrzewiowego Szlaku

Zapraszamy do obejrzenia galerii z obecnie wykonanych prac.

22 sierpnia 2019

Postępy prac na budowie ścieżki rowerowej 4

Fotorelacja z postępu prac ścieżki rowerowej.

1 sierpnia 2019

Zapraszamy do obejrzenia galerii z obecnie wykonanych prac.

Fotorelacja z postępu prac przy budowie ścieżki rowerowej.

1 lipca 2019

Postępy prac na budowie ścieżki rowerowej 3

Postępy prac - ścieżka rowerowa.

25 czerwca 2019

Postępy prac na budowie ścieżki rowerowej 2

Postępy prac na budowie ścieżki rowerowej.

31 maja 2019

Postępy prac na budowie ścieżki rowerowej.

Zapraszamy do obejrzenia galerii z obecnie wykonanych prac.

24 kwietnia 2019

Prace przy budowie ścieżki rozpoczęte.

Wykonawca zadania firma ZIBUD rozpoczął prace przy budowie ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego – odcinek III: Modrzewiowy Szlak – trasa rowerowa w Dębnie (od miejscowości Harklowa do mostu w Dębnie). Zapraszamy do obejrzenia galerii z obecnie wykonanych prac.

15 kwietnia 2019

Przekazano plac budowy

 dniu 08 kwietnia 2019 r. komisyjnie został przekazany Wykonawcy plac budowy. Wykonawca może rozpocząć prace. Do wykonania w/w zadania gmina otrzymała darowiznę od ZEW Niedzica S.A. w postaci pospółki, która zostanie wydobyta z czaszy zbiornika Jeziora Czorsztyńskiego. Materiał w postaci (kruszywa – pospółki) znajduje się w pobliżu miejsca realizacji projektu.