logo programów europejskich

 dniu 08 kwietnia 2019 r. komisyjnie został przekazany Wykonawcy plac budowy. Wykonawca może rozpocząć prace. Do wykonania w/w zadania gmina otrzymała darowiznę od ZEW Niedzica S.A. w postaci pospółki, która zostanie wydobyta z czaszy zbiornika Jeziora Czorsztyńskiego. Materiał w postaci (kruszywa – pospółki) znajduje się w pobliżu miejsca realizacji projektu.