Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
jakość powietrza ikona
Pogoda ikona

8°C

kontrast ikona wyszukiwarka ikona

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujniki w Nowy Targ PM10 PM2.5
Ostrowsko, Władysława Orkana   -   -
Łopuszna   1.86   2.14
Ludźmierz, Podhalańska   -   -
Knurów   2.03   2.68
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner
28 listopada 2022

Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Targ

W dniu 9 marca 2018 r. Gmina Nowy Targ zawarła z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę o dofinansowanie projektu pt. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Targ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami - spr Czemu realizowaliśmy projekt? Realizacja przedmiotowego projektu wynika bezpośrednio z założeń dokumentu pn. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Targ do 2032 roku. Harmonogram realizacji Programu określa prawidłowy przebieg usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy, zakładając realizację zdań takich, jak między innymi: - demontaż i utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Targ, - edukacja mieszkańców, - pozyskanie środków zewnętrznych na realizację Programu. W związku z rea