Fundusze Unijne - Cyfrowa polska - logo

 Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Gmina Nowy Targ informuje, że po wcześniejszym pozyskaniu grantu w projekcie „Cyfrowa gmina” podpisała umowę na grant w wysokości 723 930,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU” w ramach działania 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”, którego celem jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Pozyskane dofinansowanie pozwoli na rozwój infrastruktury informatycznej Urzędu, wpływając na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz jakości wykonywania usług publicznych świadczonych na drodze teleinformatycznej.

Koncepcja cyfryzacji zakłada też zwiększenie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych poprzez zakup nowych serwerów i specjalistycznego oprogramowania dla urzędu.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie:  https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu

Obraz przedstawiający