Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
jakość powietrza ikona
Pogoda ikona

0°C

kontrast ikona wyszukiwarka ikona

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujniki w Nowy Targ PM10 PM2.5
Ostrowsko, Władysława Orkana   -   -
Łopuszna   2.35   2.68
Ludźmierz, Podhalańska   -   -
Knurów   1.54   2.03
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner
13 grudnia 2022

723 tys. zł dla Gminy Nowy Targ z programu „Cyfrowa Gmina

mina Nowy Targ, złożyła wniosek  o dofinansowanie w ramach programu „Cyfrowa Gmina”, który uzyskał pozytywną opinię, tym samym Gmina Nowy Targ zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 723 930,00 zł. Głównym celem projektu jest rozwój cyfrowy oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych obsługujących Urząd Gminy w Nowym Targu. Na etapie sporządzania wniosku o dofinansowanie, sporządzona została inwentaryzacja posiadanych zasobów sprzętowych, pozwalając na określenie kierunków rozwoju systemu  Urzędu Gminy w Nowym Targu Pozyskane dofinansowanie pozwoli na rozwój infrastruktury informatycznej Urzędu, wpływając na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz jakości wykonywania usług publicznych świadczonych na drodze teleinformatycznej. Realizacja projektu przewidziana jest do 30.09.2023 roku. Projekt sfinansowano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporn

13 grudnia 2022

Podpisanie umowy o przyznanie grantu w programie Cyfrowa Gmina Przycisk systemu czytania treści

mina Nowy Targ informuje, że po wcześniejszym pozyskaniu grantu w projekcie „Cyfrowa gmina” podpisała umowę na grant w wysokości 723 930,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU” w ramach działania 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”, którego celem jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Pozyskane dofinansowanie pozwoli na rozwój infrastruktury informatycznej Urzędu, wpływając na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz jakości wykonywania usług publicznych świadczonych na drodze teleinformatycznej. Koncepcja cyfryzacji zakłada też zwiększenie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych poprzez zakup nowych serwerów i specjalistycznego oprogramowania dla urzędu.