Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Gronkowie doskonalą kompetencje językowe, metodyczne i kulturowe na kursach w Wielkiej Brytanii, Portugalii i na Malcie

W związku z realizowanym od 1 października 2019 r. w Szkole Podstawowej w Gronkowie projektem „Bliżej Europy” współfinansowanym w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, 9 nauczycieli wzięło udział w wakacje w różnych formach doskonalenia zawodowego za granicą - kursach językowych, metodycznych i merytorycznych ukierunkowanych na naukę języka angielskiego, zapoznanie z innowacyjnymi, nowoczesnymi metodami pracy oraz poznanie kultury, tradycji i zwyczajów różnych zakątków Europy.

Podczas dwutygodniowych kursów językowych w Anglii oraz na Malcie 5 nauczycielek doskonaliło kompetencje w zakresie płynnego komunikowania się w języku angielskim. Jedna z nauczycielek wzięła udział w kursie metodycznym na Malcie - "The Playground Classroom - Methodology for Primary School", gdzie miała możliwość poznania ciekawych i innowacyjnych metod nauczania.  Podczas warsztatów stosowano pomoce wizualne, piosenki, historyjki i gry gramatyczne, aplikacje komputerowe, a także poruszano tematy związane ze sposobami pracy z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Podczas kursu „Odkrywamy kulturę Portugalii” 3 nauczycielki zapoznały się z koncepcją outdoor education, narzędziami TIK wykorzystywanymi podczas zajęć w terenie oraz poznały kulturę, historię, tradycje i religię Portugalii. Wszystkie zajęcia były prowadzone w języku angielskim w formie warsztatów w grupach międzynarodowych. Podczas kursów panowała miła i przyjazna atmosfera, a poziom kształcenia był bardzo wysoki.

Podczas mobilności zagranicznych nauczycielki mogły poznać dziedzictwo kulturowe Malty, Wielkiej Brytanii oraz Portugalii, co pozytywnie wpłynie na kształtowanie postaw europejskich wśród uczniów oraz promowanie otwartości, tolerancji i szacunku wobec innych narodowości. Udział nauczycieli w kursach zagranicznych to również promowanie uczenia się języków obcych wśród młodzieży i dorosłych. Nauczycielki nawiązały nowe znajomości i w przyszłości będą realizowały międzynarodowe projekty eTwinning, które z pewnością wpłyną pozytywnie na rozwój umiejętności językowych uczniów. 

W wolnym czasie uczestniczki mobilności zwiedzały ciekawe miejsca, zabytki i muzea. W Londynie zobaczyły: Tower of London, Katedrę św. Pawła, Westminster, Pałac Buckingham, Lambeth Palace, Piccadilly Circus, Pałac Kensington, Muzeum Brytyjskie, Galerię Narodową, Galerię Sztuki Modernistycznej i Współczesnej, Cmentarz Highgate. Podczas wyjazdu na Maltę nauczycielki zwiedziły Vallettę oraz klimatyczne wyspy Gozo i Comino, a w Portugalii – Lizbonę, Evorę, Fatimę, Obidos, Nazare, pałac Pena w Sintrze. Jedne z zajęć w terenie odbywały się na przylądku Cabo da Roca – w najdalej na zachód wysuniętym punkcie lądu stałego Europy.

Po zakończeniu kursu każda nauczycielka otrzymała certyfikat. Wszystkie mobilności zagraniczne były wspaniałą przygodą edukacyjną. Udział w projekcie „Bliżej Europy” umożliwił nauczycielom podniesienie kompetencji językowych, metodycznych i kulturowych.

Czas trwania projektu: 1 październik 2019 r. - 30 wrzesień 2022 r.

Projekt „Bliżej Europy” jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus +. Wartość projektu: 22 936,00 Euro.