Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
2 grudnia 2022

Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Gronkowie doskonalą kompetencje językowe, metodyczne i kulturowe na kursach w...

W związku z realizowanym od 1 października 2019 r. w Szkole Podstawowej w Gronkowie projektem „Bliżej Europy” współfinansowanym w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, 9 nauczycieli wzięło udział w wakacje w różnych formach doskonalenia zawodowego za granicą - kursach językowych, metodycznych i merytorycznych ukierunkowanych na naukę języka angielskiego, zapoznanie z innowacyjnymi, nowoczesnymi metodami pracy oraz poznanie kultury, tradycji i zwyczajów różnych zakątków Europy. Podczas dwutygodniowych kursów językowych w Anglii oraz na Malcie 5 nauczycielek doskonaliło kompetencje w zakresie płynnego komunikowania się w języku angielskim. Jedna z nauczycielek wzięła udział w kursie metodycznym na Malcie - "The Playground Classroom - Methodology for Primary School", gdzie miała możliwość poznania ciekawych i innowacyjnych metod nauczania.  Podczas warsztatów stosowano pomoce wizualne, piosenki, historyjki i gry grama

2 grudnia 2022

Projekt „Bliżej Europy” otrzymał dofinansowanie

Od 1 października 2019 r. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Jagiellończyka w Gronkowie bierze udział w programie Erasmus+, akcja: „Mobilność kadry edukacji szkolnej”.  Projekt „Bliżej Europy” – “Closer to Europe” jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus +. Założeniem projektu jest udział nauczycieli w różnych formach doskonalenia zawodowego za granicą - kursach językowych, metodycznych i merytorycznych ukierunkowanych na naukę języka angielskiego, zapoznanie z innowacyjnymi, nowoczesnymi metodami pracy oraz poznanie kultury, tradycji i zwyczajów różnych zakątków Europy, co znacząco wpłynie na wzmocnienie profesjonalnego profilu nauczyciela oraz podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia. Dzięki nabytym umiejętnościom nauczyciele uczestniczący w mobilnościach zachęcą pozostałych nauczycieli do kształcenia językowego, korzystania z nowoczesnych metod nauczania, wykorzystywania TIK oraz do realizowania projektów międzynarod