Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
13 grudnia 2022

Program "Zdalna Szkoła +"

W piątek 15 maja ruszył program Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła+“. To już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogą uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo. CPPC znalazło kolejne oszczędności z Funduszy Europejskich, z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, które postanowiło przeznaczyć na zakup sprzętu dla uczniów z rodzin wielodzietnych. Łącznie z programem „Zdalna Szkoła” CPPC przeznaczyło 366 mln PLN na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów. Program nie przewiduje wkładu własnego ze strony samorządu. Na zakup sprzętu można wydać od 35 tys. zł do 165 tys. zł. w zależności od liczby uczniów w określonej gminie lub powiecie. Gmina Nowy Targ pozyskała na ten cel 155.000,00 zł. Pozyskane z programu "Zdalna Szkoła+" środki pozwoliły  zak