logo gminy Nowy Targ

W piątek 15 maja ruszył program Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła+“. To już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogą uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo. CPPC znalazło kolejne oszczędności z Funduszy Europejskich, z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, które postanowiło przeznaczyć na zakup sprzętu dla uczniów z rodzin wielodzietnych. Łącznie z programem „Zdalna Szkoła” CPPC przeznaczyło 366 mln PLN na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów.

Program nie przewiduje wkładu własnego ze strony samorządu. Na zakup sprzętu można wydać od 35 tys. zł do 165 tys. zł. w zależności od liczby uczniów w określonej gminie lub powiecie.

Gmina Nowy Targ pozyskała na ten cel 155.000,00 zł. Pozyskane z programu "Zdalna Szkoła+" środki pozwoliły  zakupić 54 nowe laptopy i 2 tablety z oprogramowaniem, które będą służyć uczniom do zdalnych lekcji, jeśli zajdzie taka potrzeba ale także zostaną wykorzystane  w pracowniach szkolnych po powrocie do normalnej nauki. Laptopy spełniają rekomendowane parametry techniczne sprzętu do prowadzenia lekcji w modelu zdalnym.

Wprowadzenie stanu epidemii wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć lekcyjnych. Niestety nie wszyscy posiadają taki sprzęt. Ten projekt pozwoli pomóc najbardziej potrzebującym uczniom pochodzącym z rodzin wielodzietnych 3+ z terenu Gminy.

Aby skutecznie realizować zdalną naukę dyrektorzy placówek oświatowych użyczyli najbardziej potrzebującym uczniom sprzęt komputerowy będący na wyposażeniu szkolnych pracowni. Użyczony został także sprzęt zakupiony w ramach programu „Zdalna szkoła”. Jeśli w nowym roku szkolnym zdalne nauczanie będzie w dalszym ciągu konieczne, zostanie użyczony kolejny sprzęt komputerowy zakupiony w ramach Programu „Zdalna Szkoła +”

Laptopy trafiły już do szkół na ternie Gminy Nowy Targ. Jeśli będzie taka potrzeba Dyrektorzy placówek przekażą sprzęt najbardziej potrzebującym.