Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
jakość powietrza ikona
Pogoda ikona

0°C

kontrast ikona wyszukiwarka ikona

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujniki w Nowy Targ PM10 PM2.5
Ostrowsko, Władysława Orkana   -   -
Łopuszna   2.35   2.68
Ludźmierz, Podhalańska   -   -
Knurów   1.54   2.03
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner
13 grudnia 2022

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Remizy OSP w miejscowości Ostrowsko

Cel projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzmocnienie więzi społecznych poprzez:- udostępnienie pomieszczeń odpowiadających aktualnym i zdiagnozowanym potrzebom lokalnej społeczności,- stworzenie warunków do zapewnienia dziennej opieki dla osób starszych z obszaru rewitalizacji,- stworzenie odpowiednich warunków do rozwijania pasji i zainteresowań dla dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji,- stworzenie miejsca wspomagającego osobywykluczone z powodu ubóstwa i bezrobocia w powrocie do społecznej aktywności,- stworzenie Centrum Integracji i Współpracy,- uruchomienie Izby Pamięci i Tradycji,- stworzenie miejsca spotkań, ważnych wydarzeń kulturalnych i społecznych. Poprawa estetyki przestrzeni publicznej i jej powiązanie z otoczeniem oraz zachowanie tożsamości miejsca, Poprawa dostępności rozumiana jako stwarzanie przestrzeni do wspólnej integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji, a także poprawa dostępu do infrastruktury spotkań i integracji dla mniejszości romskiej,