Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
28 listopada 2022

Transgraniczna wymiana dobrych praktyk w zakresie narciarstwa biegowego na pograniczu polsko-słowackim

Gmina Nowy Targ realizuje mikroprojekt  pt. „Transgraniczna wymiana dobrych praktyk w zakresie narciarstwa biegowego na pograniczu polsko-słowackim”. Mikroprojekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Związku Euroregion „Tatry” (www.pwt.euroregion-tatry.eu) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Partnerem mikroprojektu jest Obec Strba. W ramach mikroprojektu od  1 maja 2019 r. do 30 września 2020 r. są realizowane następujące zadania: Realizowane przez Gminę Nowy Targ Opracowanie autorskiego polsko-słowackiego programu rozwoju narciarstwa biegowego, Szkolenie kadry nauczycielsko-trenerskiej, Szkolenie z zakresu przygotowania tras narciarskich, Organizacja trzech obozów szkoleniowych z wykorzystaniem poznanych technik szkoleniowych. Realizowane przez Obec Strba Szkolenie metodyczne dotyczące organizacji