Badanie "zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych" oraz "badanie pogłowia świń oraz produkcja żywca wieprzowego" są badaniami obowiązkowymi. Ich celem jest dostarczenie informacji o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej i regionalnej polityki rolnej. Uzyskane z badania dane stanowią również podstawę do oceny efektów Wspólnej Polityki Rolnej.

Do wszystkich wylosowanych użytkowników gospodarstw rolnych został wysłany list Prezesa GUS zawierający szczegółowe informacje na temat badań i metod ich realizacji.

Szczegóły dostępne na stronie internetowej: badania-ankietowe.stat.gov.pl