Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Aktualności

25 września 2023

Sadza Płonie. Czad Zabija. Żyj!

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy przypomina o zagrożeniach związanych ze smogiem, pożarami, zaczadzeniami. Pamiętajmy zatem, żeby „zadbać o nasze kominy”, zwłaszcza przed zbliżającym się kolejnym sezonem grzewczym. Prezes Krajowej Izby Kominiarzy przypomina o nowych obowiązkach właścicieli i zarządców budynków podczas przeglądu ciągów kominowych. Komunikat Prezesa KIK oraz Informacje o zakresie wymaganych informacji w linku poniżej. https://www.kominiarskicech.pl/dokumenty/do-pobrania

25 września 2023

Europejski Tydzień Mobilności w Gminie Nowy Targ

Europejski Tydzień Mobilności w Gminie Nowy Targ Postaw na rower Włączenie roweru do transportu publicznego jest priorytetem dla całego świata. Transport rowerowy jest kluczową formą mobilności, która winna być integralnym aspektem transportu zbiorowego. Transport, z udziałem na poziomie 15%, jest drugim największym źródłem emisji dwutlenku węgla. Podejmując działania będące w naszej mocy – włączenia roweru i transportu do globalnych celów – zasiewamy ziarno dla lepszego jutra. W końcu jazda na rowerze jest w interesie nas wszystkich. Zachęcamy do udziału Zrealizowano w ramach projektu zintegrowanego LIFE pn.: „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze / Implementation of Air Quality Plan for Małopolska Region – Małopolska in a healthy atmosphere” LIFE IP MALOPOLSKA / LIFE 14 IPE PL 021 filmik promujacy:

19 września 2023

Europejski Tydzień Mobilności 2023

Rozpoczynamy coroczny, Europejski Tydzień Mobilności (European Mobility Week)! To wydarzenie, które skupia uwagę całej Europy na kwestiach zrównoważonego transportu, ekologii oraz energooszczędności. Tegoroczna edycja Europejskiego Tygodnia Mobilności skupia się na bardzo aktualnym temacie – oszczędzaniu energii. W dobie zmian klimatycznych rozsądne gospodarowanie energią staje się ważną kwestią. Hasło podkreśla jakie znaczenie ma zmniejszenie zużycia energii w naszych codziennych podróżach. Oznacza to m.in. promowanie środków transportu niskoemisyjnego, takich jak rowery, hulajnogi elektryczne, komunikacja publiczna czy carpooling. Takie zachowania przyczyniają się m.in. do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. Więcej informacji https://powietrze.malopolska.pl/aktualnosci/europejski-tydzien-mobilnosci-2023

19 czerwca 2023

Green Week 2023

Green Week (ang.), czyli Zielony Tydzień, to coroczna konferencja organizowana przez Komisję Europejską poświęcona kwestiom związanym z ochroną środowiska. Głównym organizatorem wydarzenia jest Generalna Dyrekcja ds. Środowiska Komisji Europejskiej. Rok 2023 jest Europejskim Rokiem Umiejętności. Dlatego tegoroczna edycja skupi się wokół tworzenia umiejętności przekrojowych przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju, innowacyjności oraz adaptacji do nowych warunków. Zielony Tydzień Unii Europejskiej 2023 organizowany jest w dniach od 3 do 11 czerwca. Jednym z głównych wydarzeń organizowanych w ramach EU Green Week jest konferencja pn. „Delivering a Net-Zero World”, która odbędzie się w dniach 6 – 7 czerwca 2023 r. Udział w niej wezmą prelegenci ze świata polityki, biznesu, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich. W trakcie konferencji zostaną omówione tematy dotyczące różnorodności biologicznej, gospodarki o obiegu zamkniętym i tzw. zerowego zanieczyszcze

24 kwietnia 2023

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowy Targ

UCHWAŁA NR XXV/250/2017 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/92/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowy Targ. UCHWAŁA NR XXI/205/2017 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/92/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowy Targ.

10 lutego 2023

Miernik zanieczyszczenia powietrza w Szkole Podstawowej w Ludźmierzu

W ramach podpisanej umowy darowizny  pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Nowy Targ Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Kantego w Ludźmierzu pozyskała komplet urządzeń tj. miernik zanieczyszczenia powietrza i tablicę informacyjną LED. Urządzenia zostały przekazane w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn.: „Wdrażanie  Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem projektu edukacyjnego jest podniesienie świadomości uczniów nt. przyczyn powstawania smogu, sposobów ograniczania emisji zanieczyszczeń.