Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

SPRAWY PODATKOWE

21 sierpnia 2023

Drugi termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla rolników na 2023

 Wójt Gminy Nowy Targ informuje, że od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2023 r. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) zawierający informacje o liczbiedużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zw

11 stycznia 2023

Informacja o zbliżającym się terminie składania wniosków zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Nowy Targ informuje o zbliżającym się terminie składania wniosków          o zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych. Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r., w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r. Limit zwrotu

2 stycznia 2023

SKŁADANIE FORMULARZY PODATKOWYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE W 2023 R.

SKŁADANIE FORMULARZY PODATKOWYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE W 2023 R. Przypominamy, że do 15 stycznia 2023 r. roku wszystkie osoby prawne mają obowiązek złożenia deklaracji na podatek rolny i leśny a deklaracje na podatek od nieruchomości do      31 stycznia 2023r. zgodnie z obowiązującą uchwałą dotyczącą stawek podatku od nieruchomości. Należy także zaznaczyć, iż obowiązek składania deklaracji podatkowych, o których mowa powyżej, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień. Stawki podatku od nieruchomości na 2023 rok, w stosunku do roku poprzedniego uległy zmianie i obowiązuje Uchwała Nr XXXVI/412/2022 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 października   2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki na podatek rolny – zgodnie z komunikatem  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19.10.2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023r. Na podstawie a