Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
25 listopada 2022

Zmiany w projekcie z uwagi na Covid

20 uczniów z klasy VII i VIII ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Jagiellończyka w Gronkowie wraz z 4 nauczycielami wzięło udział w dniach od 27 czerwca do 3 lipca 2021 r. w wyjeździe zagranicznym w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z sytuacją epidemiologiczną na świecie szkoła musiała zmienić instytucję przyjmującą. Pani dyrektor i nauczyciele nawiązali współpracę ze Szkołą Podstawową w Cetingrad w Chorwacji. W pierwszym dniu pobytu uczniowie po wzajemnym powitaniu przedstawili programy artystyczne na temat kultury oraz tradycji Polski i Chorwacji. Młodzież z Gronkowa przygotowała stół regionalny z przysmakami z Podhala, zaprezentowała swoją miejscowość i kraj, a także góralski śpiew i taniec. Uczniowie z Cetingradu przybliżyli swoją kulturę, tradycje oraz potrawy regionalne. Dzieci w ramach projektu wzięły udział we wspólnych warsztatach. W grupach międzynarodowych wykonywały lapbooki, u

13 grudnia 2022

Ponadnarodowa mobilność uczniów w Szkole Podstawowej w Gronkowie

Od 2 września 2019 r. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Jagiellończyka w Gronkowie bierze udział w projekcie: „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej. Tytuł projektu: „Poszukiwacze skarbów - szukając podobieństw” – “Treasure hunters - in search of similarities”.  Kwota dofinansowania: 105 419,00 zł Nr projektu: 2019-1-PMU-1314 Czas trwania projektu: 6 miesięcy Data rozpoczęcia: 2019-09-02 Data zakończenia: 2020-03-01 Założeniem projektu jest wyjazd 20 uczniów i 4 opiekunów do szkoły partnerskiej w Hiszpanii, Katalonii. Obejmuje udział w zajęciach formalnych i nieformalnych wspólnie z uczniami ze szkoły przyjmującej. Uczestnikami projektu są uczniowie klas VI – VIII, którzy zostali wybrani do