Od 1 listopada 2021 r. Szkoła Podstawowa w Szlembarku realizuje projekt:

,,Partnerstwa współpracy” z Programu Erasmus+ 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły do pobrania poniżej