Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Trute

Trute - historia, zabytki, atrakcje turystyczneTRUTE jest przysiółkiem wsi Lasek, położonym na południe od niej, nad doliną Lepietnicy, pomiędzy ujściem potoku Obrocznej (na południu) a ujściem potoku Harcyn na roli  Koczórkowej. Teren sołectwa stanowi szeroka dolina potoku oraz pofalowane wzniesienie nad potokiem Obroczna  w zachodniej części. Osada rozłożyła się na obydwu brzegach Lepietnicy. Przez środek wsi przebiega droga z Ludźmierza do Pyzówki, z rozgałęzieniem na północ do Obidowej przez Klikuszową. Te drogi obecnie stanowią główne osie zabudowy, wokół których rozrosły się zagrody wiejskie oraz nowocześnie urzadzone wille.

We wschodniej części sołectwa rośnie las świerkowy – jedyny kompleks leśny w tym rejonie, a dalej na zachód w kierunku zagród i domów Trutego rozciąga się równina doliny Lepietnicy,  stąd nazwa gruntów Na Równi. Zabudowania Trutego położone są na wysokości 620-630 m n.p.m. W zachodniej części zajętej pod pola uprawne i łąki rzeźba terenu jest bardziej urozmaicona; pola uprawne od potoku Obrocznej wznoszą się na północ i noszą nazwę Pańskie i Do Wierchu. Przysiółek Obroczna z polami uprawnymi i lasami na stokach bardziej nachylonych zajmuje północną część terenu Trutego.

Trute uzyskuje prawa sołectwa na początku lat siedemdziesiątych XX w.

Powstanie sołectwa jest związane z historią Lasku, który został założony w połowie XVI wieku z inicjatywy Jana Pieniążka, starosty nowotarskiego – założyciela 16 wsi podhalańskich. Mieszkańcy odrabiali pańszczyznę we dworze w Pyzówce, czym różnili się od mieszkańców Lasku, którzy pracowali na pańskim w Klikuszowej.

Trute wraz z sąsiednimi wsiami od początku istnienia wchodzi w skład parafii klikuszowskiej, pod wezwaniem św. Marcina.

Podstawowym zajęciem ludności było do niedawna rolnictwo, a zwłaszcza hodowla bydła mlecznego, w ostatnich dziesięcioleciach traci ono swoje dominujące znaczenie na rzecz innych źródeł utrzymania. Z powodu niedostatku lasów, które wytrzebiono zamieniając je na pola uprawne, mieszkańcy Trutego korzystają z lasów wspólnoty wiejskiej położonych w górnej części Obidowej. Dobrze urządzone domy mogą stanowić wygodne kwatery dla letników.