Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

POMOC UKRAINIE

18 listopada 2022

Zmiana organizacji obsługi nadania nr PESEL obywatelom Ukrainy o statusie uchodźcy UKR

W związku z dużą ilością obywateli Ukrainy składających wniosek o nadanie nr PESEL i wydłużonym czasem tej procedury, a także w celu zachowania płynności obsługi mieszkańców Gminy Nowy Targ informujemy, że od poniedziałku (21.03.2022 r.) obsługa nadania nr PESEL będzie odbywać się w godz. 10.00-13.00 PO WCZEŚNIEJSZEJ TELEFONICZNEJ REJESTRACJI pod numerem 723 996 736.  Zwłaszcza większe grupy proszone są o kontakt i umówienie konkretnego terminu w celu uniknięcia kolejek. Dodatkowo informujemy, że  bezpłatne zdjęcia do dokumentów dla uchodźców w ramach umowy z Urzędem Gminy Nowy Targ wykonuje Zakład Fotograficzny Foto Express, ul. Rynek 15.  Przed udaniem się do fotografa należy pobrać skierowanie w pokoju 101.

18 listopada 2022

Informacja dla osób udzielających pomocy uchodźcom z Ukrainy na terenie Gminy Nowy Targ - Aktualizacja

Urząd Gminy Nowy Targ ma obowiązek prowadzenia rejestru obiektów, które przyjęły uchodźców z Ukrainy oraz podawania ilości osób przebywających w obiektach (pensjonatach, hotelach, obiektach agroturystycznych i domach prywatnych) na terenie gminy. WAŻNE TELEFONY!!! – kontakt z pracownikami Urzędu Gminy Nowy Targ w sprawach: umieszczanie uchodźców w obiektach, zgłoszonych do bazy na terenie Gminy Nowy Targ –      tel. 605 442 801, zgłaszanie obiektów i prowadzenie bazy obiektów, przyjmujących uchodźców z Ukrainy na terenie Gminy Nowy Targ - tel.  783 729 533, rejestracja uchodźców z Ukrainy, przebywających w domach prywatnych oraz w innych obiektach, którzy nie zostali do tej pory zarejestrowani w rejestrze gminnym - tel.  783 729 533, i przesłanie danych wg wzoru.  INFORMACJA O POBYCIE UCHODŹCY NA TERENIE GMINY po UKRAIŃSKU (1).DOCX INFORMACJA O POBYCIE UCHODŹCY NA TERENIE GMINY z klauzulą (1).doc

18 listopada 2022

Pakiet informacji dla obywateli Ukrainy

Wjazd do Polski obywateli Ukrainy odbywa się na podstawie: • ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego; • wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C); • wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen; • posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu; • wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym; • zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy. Pomoc oferowana przez Polski Rząd obywatelom Ukrainy odbywa się w PUNKTACH RECEPCYJNYCH, w których można otrzymać: posiłek, możliwość odpoczynku i niezbędne informacje. Punkty recepcyjne: - Dorohusk (Pałac Suchodolskich, Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5) - Dołhobyczów (Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8) - Horodło (Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58) - L

18 listopada 2022

Informacja dla obywateli Ukrainy - BĄDŹMY BEZPIECZNI W SIECI

                                      

18 listopada 2022

Pomoc finansowa UNHCR dla obywateli Ukrainy/ Фінансова допомога УВКБ ООН громадянам України,

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) udziela pomocy pieniężnej osobom, które uciekły z Ukrainy i przybyły do Polski w dniu 24 lutego 2022 r. lub później. Aby skorzystać z pomocy UNHCR, konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie się przez stronę help.unhcr.org/poland, help.unhcr.org/poland/uk/ (zakładka: Informacje dla osób pochodzących z Ukrainy). Każda osoba otrzyma wiadomość z informacjąo wyznaczonej dacie i godzinie wizyty w punkcie. Przed przesłaniem: przeczytaj informacje na stronie help.unhcr.org/poland, aby dowiedzieć się więcej o programie i czego się spodziewać. Po kliknięciu „Prześlij” („Submit”) formularz zostanie automatycznie odświeżony. Nie martw się – oznacza to, że pomyślnie wysłałeś swoje informacje. Gdy pojawi się wolny termin, na Twój telefon komórkowy zostanie wysłany SMS z zaproszeniem na wizytę do jednego z centrów. Proszę pamiętać, że otrzymasz wiadomość tekstową tylko wtedy, gd

18 listopada 2022

Reorganizacja Powiatowego Magazynu Pomocy w Nowym Targu

Informujemy, że od dnia 16 marca Powiatowy Magazyn Pomocy działa w Parku Handlowym Stopiak przy ul. Ludźmierskiej w Nowym Targu. (Zostaje przeniesiony z garaży Powiatowego Zarządu Dróg) . Został tam uruchomiony punkt wydawania pomocy humanitarnej. Przypominamy, że pomoc ta będzie wydawana tylko i wyłącznie uchodźcom uciekającym przed wojną na Ukrainie na podstawie dokumentu potwierdzającego status uchodźcy. W razie pytań prosimy o kontakt z Kierownikiem PMP 604260624

18 listopada 2022

Próby wykorzystania uchodźców do pracy przymusowej lub innych form wyzysku w pracy lub usług seksualnych...

Aktualna sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej daje możliwość uaktywnienia się różnego rodzaju grupom przestępczym dążącym do osiągnięcia szybkiego zysku poprzez wykorzystanie dramatycznego położenia osób uciekających przed agresją militarną i katastrofą humanitarną. Tło wojenne oraz przemieszczanie się dużych grup uchodźców wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na problematykę przestępstw oraz przeciwdziałania postawom patologicznym czy niegodziwemu traktowaniu ludzi. W obliczu tych szczególnych zagrożeń należy skupić się przede wszystkim na grupie dzieci i kobiet mogących stosunkowo łatwo stać ofiarami przestępstwa handlu ludźmi. W związku z powyższym Biuro Prezydialne Komendy Głównej Straży Granicznej i Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji MSWiA wspólnie opracowali merytorycznie i graficznie ulotkę skierowaną do obywateli Ukrainy przekraczających granice polsko-ukraińską. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia handlu ludźmi - obywatele Ukrainy, jak również wszystkich innych

18 listopada 2022

"Sobota informacyjna" w Wydziale Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

W dniu 12 marca 2022 r., w godzinach od 8:00 do 16:00, w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Przy Rondzie 6) odbędzie się „Sobota Informacyjna”. Wydarzenie to skierowane jest do obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Podczas wydarzenia możliwe będzie:  złożenie wniosku dotyczącego legalizacji pobytu po wcześniejszej rezerwacji terminu,  uzyskanie stampili po wcześniejszej rezerwacji terminu (po uzupełnieniu braków formalnych oraz otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania),  dołączenie dokumentów do spraw w toku,  uzyskanie bezpłatnej pomocy w zakresie przygotowania/sprawdzenia wniosku,  uzyskanie informacji ogólnych dotyczących legalizacji pobytu i pracy,  uzyskanie szczegółowych informacji co do stanu sprawy pozostającej w toku. Źródło: https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=13781