Obsługa Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest rejestrem przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Spis prowadzony jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki i jest systemem teleinformatycznym, umożliwiającym zarejestrowanie, zmianę, zawieszenie, wznowienie lub zamknięcie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną oraz uzyskanie danych o przedsiębiorcach – osobach fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą. Z rejestru można korzystać samemu lub za pośrednictwem dowolnych urzędów miast i gmin, których upoważnieni pracownicy mają uprawnienia użytkownika systemu i na żądanie przedsiębiorcy przesyłają wnioski w formie elektronicznej do systemu informatycznego.

Biznes.gov.pl

Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających rozpocząć i prowadzących działalność gospodarczą. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy.

Główne trzy filary portalu to:

  • usługi, które pomagają przedsiębiorcom realizować sprawy przez internet;
  • aktualne treści o obowiązujących przepisach prawa, wymaganych procedurach i formalnościach związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce oraz Unii Europejskiej;
  • Centrum Pomocy Przedsiębiorcy, czyli eksperci którzy odpowiadają na pytania dotyczące prowadzenia firmy. 

Przejdź do:

https://www.biznes.gov.pl

Termin załatwienia sprawy – przesłania wniosku elektronicznie do CEIDG - na bieżąco a najpóźniej następnego dnia.

Podmiot obsługujący:

Wydział Infrastruktury Społecznej i Promocji: tel. 18 2632206 pok. 102