Procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na utrzymywanie psa/prowadzenie hodowli psów rasy uznanej za agresywną

zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2022.572 tekst jednolity):

Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.”

POSIADACZE PSÓW NASTĘPUJĄCYCH RAS (LUB OSOBY PLANUJĄCE WEJŚĆ W JEGO POSIADANIE) ZOBOWIĄZANI SĄ DO UZYSKANIA STOSOWNEGO POZWOLENIA WYDANEGO PRZEZ WÓJTA GMINY NOWY TARG:

·amerykański pit bull terrier;

·pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);

·buldog amerykański;

·dog argentyński;

·pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);

·tosa inu;

·rottweiler;

·akbash dog;

·anatolian karabash;

·moskiewski stróżujący;

·owczarek kaukaski.

We wniosku należy podać:

a) dane wnioskodawcy (właściciela) psa,
b) nazwę rasy psa,
c) liczbę zwierząt,
d) opis miejsca i warunków w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa (np. mieszkanie w bloku, dom wolno stojący - w takim przypadku należy dodatkowo wskazać czy posesja jest ogrodzona i w jaki sposób, tj. rodzaj ogrodzenia).

Do wniosku należy dołączy także, o ile oczywiście są znane, inne dane dotyczące psa np.:
a) pochodzenie,
b) datę urodzenia,
c) płeć,
d) sposób oznakowania,
e) adres miejsca utrzymania.

po złożeniu wniosku, organ przeprowadza oględziny miejsca przetrzymywania/hodowli psów przed wydaniem decyzji administracyjnej