Przedłożenie do zaopiniowania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Targ w 2024 roku


Realizując art.11a, ust.7 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 (Dz.U.2023.1580 tekst jednolity ze zmianami) Wójt Gminy Nowy Targ zamieszcza projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2024 celem zaopiniowania przez organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na terenie gminy.

Proszę o przesłanie opinii w formie pisemnej, na adres tutejszego Urzędu Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, Nowy Targ 34-400 lub na adres e-mail: sekretariat@ugnowytarg.pl w terminie do 23 lutego 2024 roku.