O kresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Targ realizuje firma:

FCC Podhale Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ

Odpady komunalne odebrane przez w/w podmiot przetwarzane są w Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych:

Zakład Utylizacji Odpadów FCC Podhale Sp. z o.o. Nowy Targ ul. Jana Pawła II 115 (MBP, kompostownia)