Poniżej do pobrania wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.