Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Aktualności

11 stycznia 2024

ANKIETA dotycząca zagospodarowania BIOODPADÓW na terenie Gminy Nowy Targ.

Prosimy Mieszkańców Gminy Nowy Targ posiadających na własnych posesjach przydomowe kompostowniki (posiadających zwolnienie z części opłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) o wypełnienie oraz złożenie ankiety dotyczącej zagospodarowania odpadów biodegradowalnych BIO (kompostownik). Ankieta dotyczy szacunkowej rocznej ilości bioodpadów zagospodarowanych we własnym zakresie w podziale na odpady z ogródków oraz odpady spożywcze i kuchenne. Ankiety zostały dołączone do rachunków za „śmieci” rozprowadzanych przez sołtysów. Wypełnione należy  złożyć w urzędzie Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 pok. Nr 102 lub wysłać pocztą elektroniczną na adres:  odpady@ugnowytarg.pl Termin składani ankiet do 29.02.2024 r. Pozyskane dane posłużą do sporządzenia  rocznego sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu

26 stycznia 2023

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lutego 2023 r.

Wójt Gminy Nowy Targ zawiadamia, że w dniu 29 grudnia 2021 r. Rada Gminy Nowy Targ podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Nowy Targ (uchwała nr XL/437/2022)Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:• 32 zł /mieszkańca/miesiąc• 96 zł /mieszkańca/miesiąc – stawka podwyższona, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów . Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty. Informuję również, iż właściciele nieruchomości którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodar

13 maja 2022

Informacja

Uwaga W dniu 07.05.2022r. (sobota) PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) w Łopusznej będzie czynny w godzinach 10.00-16.00. Za utrudnienia przepraszamy.

13 maja 2022

Informacja PSZOK

W dniu 18.05.2022 r. (środa) PSZOK w Trutym będzie nieczynny. W dniu 24.05.2022 r. (wtorek) PSZOK w Łopusznej będzie nieczynny. W tych dniach w PSZOK-ach będzie odbierana wyłącznie folia po sianokiszonce od rolników z naszej gminy w ramach programu NFOŚiGW „Usuwaniu odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz opakowań i worków typu Big-Bag z terenu Gminy Nowy Targ.” Za utrudnienia przepraszamy.

22 lutego 2022

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu Gminy...

Na terenie Gminy Nowy Targ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierany jest w ciągu roku przez Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-i) i odbierany przez firmę: - FCC Podhale Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ

22 lutego 2022

Informacja dt. odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Nowy...

Odpady rolnicze –  folia, sznurek oraz opony z traktorów i maszyn rolniczych - powstające w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Nowy Targ należy odpłatnie przekazać do zakładu przetwarzania odpadów : - FCC Podhale Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ.