Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Aktualności

26 stycznia 2023

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lutego 2023 r.

Wójt Gminy Nowy Targ zawiadamia, że w dniu 29 grudnia 2021 r. Rada Gminy Nowy Targ podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Nowy Targ (uchwała nr XL/437/2022)Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:• 32 zł /mieszkańca/miesiąc• 96 zł /mieszkańca/miesiąc – stawka podwyższona, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów . Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty. Informuję również, iż właściciele nieruchomości którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodar

13 maja 2022

Informacja

Uwaga W dniu 07.05.2022r. (sobota) PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) w Łopusznej będzie czynny w godzinach 10.00-16.00. Za utrudnienia przepraszamy.

13 maja 2022

Informacja PSZOK

W dniu 18.05.2022 r. (środa) PSZOK w Trutym będzie nieczynny. W dniu 24.05.2022 r. (wtorek) PSZOK w Łopusznej będzie nieczynny. W tych dniach w PSZOK-ach będzie odbierana wyłącznie folia po sianokiszonce od rolników z naszej gminy w ramach programu NFOŚiGW „Usuwaniu odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz opakowań i worków typu Big-Bag z terenu Gminy Nowy Targ.” Za utrudnienia przepraszamy.

22 lutego 2022

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu Gminy...

Na terenie Gminy Nowy Targ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierany jest w ciągu roku przez Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-i) i odbierany przez firmę: - FCC Podhale Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ

22 lutego 2022

Informacja dt. odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Nowy...

Odpady rolnicze –  folia, sznurek oraz opony z traktorów i maszyn rolniczych - powstające w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Nowy Targ należy odpłatnie przekazać do zakładu przetwarzania odpadów : - FCC Podhale Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ.

22 lutego 2022

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Targ oraz...

O kresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Targ realizuje firma: FCC Podhale Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ Odpady komunalne odebrane przez w/w podmiot przetwarzane są w Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych: - Zakład Utylizacji Odpadów FCC Podhale Sp. z o.o. Nowy Targ ul. Jana Pawła II 115 (MBP, kompostownia)