PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

 1.  PSZOK w miejscowości Trute – obok oczyszczalni ścieków

środa 14.00 – 20.00    sobota 7.00 – 13.00 (oprócz 30 marca 2024r)

 1. PSZOK w miejscowości Łopuszna – ul. Szkolna obok oczyszczalni ścieków

wtorek 8.00 – 14.00   sobota 7.00 – 13.00 (oprócz 30 marca 2024r i 24 grudnia 2024r i 31 grudnia 2024r)

 PSZOK-i bezpłatnie przyjmują dostarczone we własnym zakresie segregowane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie  gminy Nowy Targ, którzy złożyli deklarację dt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Weryfikacja uprawnionych osób następuje na podstawie dokumentu tożsamości.

Odpady przyjmowane w PSZOK-ach:

 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 •  meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 •  zużyte opony (za wyjątkiem opon z ciągników, maszyn rolniczych i przemysłowych, samochodów ciężarowych)
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
 • odzież i tekstylia
 • papier, karton - (worek  niebieski)
 • opakowania ze szkła - (worek zielony)
 • tworzywa sztuczne (folia opakowaniowa, butelki PET), odpady metalowe (puszki po napojach, konserwach) oraz opakowania wielomateriałowe typu tetrapack razem -  (worek żółty)
 • bioodpady (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie itp.) – (worek brązowy)
 • popiół , żużel, sadze z czyszczenia kominów - (worek szary/popielaty)

Odpady, których nie przyjmują PSZOK-i:

 • azbest
 • części samochodowe (tj. zderzaki, reflektory, szyby itp.)
 • odpadów niebezpiecznych takich jak substancje żrące, łatwopalne oraz bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
 • odpadów w opakowaniach cieknących,
 • odpadów w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej lub rolniczej
 • wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne, niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych) – dostarczone w dużych ilościach,
 • zmieszanych odpadów komunalnych

Regulamin dostępny na www.ugnowytarg.pl