Gmina Nowy Targ 

Tabela rocznych poziomów ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji, odzysku i recyklingu.

Rok

%

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji skierowanych do składowania [%]

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowalnych i rozbiórkowych [%]

2012

wymagany

osiągnięty

75

20,1

10

5,1

30

100

2013

wymagany

osiągnięty

50

13,2

12

14

36

100

2014

wymagany

osiągnięty

50

0

14

30

38

100

2015

wymagany

osiągnięty

50

0

16

26,7

40

100

2016

wymagany

osiągnięty

45

0

18

29,6

42

41,1

2017

wymagany

osiągnięty

45

9,19

20

32,55

45

100

2018

wymagany

osiągnięty

40

27

30

35

50

100

2019

wymagany

osiągnięty

40

5

40

40

60

100

2020

wymagany

osiągnięty

35 – do dnia 16 lipca 2020 r.

4

50

52

70

99

2021

Wymagany

osiągnięty

35

14

20

28

70

100

2022 Wymagany

osiągnięty

35
0
25
23,4811
30
13,46