Na terenie Gminy Nowy Targ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierany jest w ciągu roku przez Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-i) i odbierany przez firmę:

- FCC Podhale Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ