• Obowiązek meldunkowy

 • Każdy, kto mieszka w Polsce, powinien pamiętać o tym, że jest obowiązek meldunkowy. Dotyczy on obywateli polskich oraz cudzoziemców. Sprawdź informacje na ten temat.
 • Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące

  Zmieniasz miejsce zamieszkania? A może wracasz z zagranicy i nie masz meldunku w Polsce? Pamiętaj, żeby się zameldować. Możesz to zrobić przez internet albo w urzędzie gminy.
 • Wymelduj się z pobytu stałego

  Zmieniasz miejsce stałego zamieszkania? Wymelduj się. Sprawdź, jak to zrobić.
 • Wymelduj się z pobytu czasowego

  Gdy meldujesz się czasowo w jakimś miejscu — deklarujesz, jak długo będziesz tam mieszkać. Jeśli wyprowadzisz się przed tym terminem — zgłoś to w urzędzie. Sprawdź, jak to zrobić.
 • Zamelduj się na pobyt stały (dla cudzoziemców)

  Jeśli jesteś cudzoziemcem i przeprowadzasz się do Polski na stałe, zamelduj się. Sprawdź, jak to zrobić.
 • Zamelduj się na pobyt czasowy (dla cudzoziemców)

  Jesteś cudzoziemcem i planujesz pobyt w Polsce, który będzie trwał dłużej niż 30 dni? Wiesz jednak, że wrócisz potem do kraju, w którym mieszkasz na stałe? Na czas pobytu w Polsce zamelduj się na pobyt czasowy. Sprawdź, jak to zrobić.
 • Zgłoś urodzenie dziecka

  Jeśli urodzi ci się dziecko, trzeba je zgłosić do odpowiedniego urzędu stanu cywilnego (USC). Kierownik urzędu zarejestruje urodzenie dziecka, przekaże ci jego numer PESEL i zamelduje je. Sprawdź, jak zgłosić urodzenie dziecka – przez internet lub w urzędzie.

Źródło:
https://obywatel.gov.pl/meldunek