• Rogoźnik
    • MZPZ 2008 - obowiązuje tylko w zakresie działek położonych w m. Ludźmierz