Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

GOSPODARKA ODPADAMI

22 lutego 2022

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Targ oraz...

O kresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Targ realizuje firma: FCC Podhale Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ Odpady komunalne odebrane przez w/w podmiot przetwarzane są w Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych: - Zakład Utylizacji Odpadów FCC Podhale Sp. z o.o. Nowy Targ ul. Jana Pawła II 115 (MBP, kompostownia)

22 lutego 2022

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu Gminy...

Na terenie Gminy Nowy Targ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierany jest w ciągu roku przez Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-i) i odbierany przez firmę: - FCC Podhale Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ

22 lutego 2022

Informacja dt. odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Nowy...

Odpady rolnicze –  folia, sznurek oraz opony z traktorów i maszyn rolniczych - powstające w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Nowy Targ należy odpłatnie przekazać do zakładu przetwarzania odpadów : - FCC Podhale Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ.

przykladowa treść