Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
jakość powietrza ikona
Pogoda ikona

15°C

kontrast ikona wyszukiwarka ikona

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujniki w Nowy Targ PM10 PM2.5
Ostrowsko, Władysława Orkana   -   -
Łopuszna   4.83   6.25
Ludźmierz, Podhalańska   -   -
Knurów   3.57   4.58
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

GOSPODARKA ODPADAMI

26 stycznia 2023

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lutego 2023 r.

Wójt Gminy Nowy Targ zawiadamia, że w dniu 29 grudnia 2021 r. Rada Gminy Nowy Targ podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Nowy Targ (uchwała nr XL/437/2022)Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:• 32 zł /mieszkańca/miesiąc• 96 zł /mieszkańca/miesiąc – stawka podwyższona, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów . Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty. Informuję również, iż właściciele nieruchomości którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodar

przykladowa treść