Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
jakość powietrza ikona
Pogoda ikona

17°C

kontrast ikona wyszukiwarka ikona

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujniki w Nowy Targ PM10 PM2.5
Ostrowsko, Władysława Orkana   -   -
Łopuszna   15.72   19.35
Ludźmierz, Podhalańska   -   -
Knurów   15.27   18.41
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Projekty UNIJNE

14 grudnia 2022

Akredytacja Erasmus +

Nasza szkoła otrzymała Akredytację Erasmus o nr 2020-1-PL01-KA120- SCH-095342 w sektorze Edukacja Szkolna na lata 2021 – 2027. Umożliwia ona coroczne składanie wniosku finansowego o przydzielenie środków na mobilności zagraniczne. Przewidziane są mobilności zagraniczne uczniów klas VI-VIII oraz nauczycieli wszystkich szczebli edukacyjnych: wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, nauczanie przedmiotowe. Za cel przyjęliśmy: Cel 1: Rozwój kompetencji kluczowych w zakresie wielojęzyczności, a dokładnie wzbudzenie motywacji do nauki i podniesienie efektywności nauczania języka angielskiego u uczniów i nauczycieli. Cel 2: Budowanie postawy proeuropejskiej - poszerzenie wiedzy na temat kultury i tradycji poszczególnych krajów europejskich oraz budowanie postawy tolerancji i szacunku. Na rok szkolny 2022/2023 przyznano nam środki o wysokości 22234 euro, za które zostaną zrealizowane: Mobilność uczniów – grupa 10 uczniów z klas VI – VIII oraz 2 opiekunów (8 dni); Mobiln